Customer Service:   info@lovehome.se   |   Contact us    |    Shipment cost from 149 SEK    |    Delivery time 3-5 days

Terms and conditions

Lovehome only sells to companies. Apply to become a customer by clicking on the link and fill in the form here

 

Prices

All prices are exclusive of VAT. VAT 25% will be added to all prices

 

Payment

Invoice: Shop for invoice via Klarna. If payment is not made, a reminder fee of SEK 50 and delay interest of 26% will be added. Personal data is handled in accordance with applicable legislation.

Payson: With Payson you can pay by credit card or internet bank via a payment link that appears after you place your order. More information is available at www.payson.se

 
Delivery

Normal delivery time is 3-5 working days. At high order intake, delivery time may be longer
 

Rest Note

Remainder quotes below 100 SEK are not sent

 

Mode of delivery

Your order will be shipped with Schenker or in the case of major shipments other shipping companies. We do not take financial responsibility for any delays depending on the shipping company

 

Shipping Cost

The shipping cost is 149 SEK
 

Complaints and return rights

No returns are accepted without agreement. Goods to be returned must be unused in original packaging and without price labeling. Fault-free goods may be returned no later than 10 working days after receiving the order.
Contact us at info@lovehome.se before sending back goods. In case of incorrect delivery, please contact us within 10 working days of receiving your order at info@lovehome.se

 

Package Damage


If you discover damage to your package, you must immediately report this to the shipping company and make a claim notification. Do not download damaged packages! If you do not discover the damage until you have opened the package and the damage is of the kind that it can be attributed to the carrier's handling, you should contact them and make a claim notification. If any dispute with the carrier cannot be resolved, please contact us at info@lovehome.se.
 
 

Unresolved package

Have you ordered but not picked up your shipment before it goes back to us then we bill you 350 SEK for our work with handling the goods
 

Privacy Act

Your personal data is handled in accordance with the applicable provision in the Personal Data Act (PUL)

 

Köp- och leveransvillkor
 
Lovehome säljer endast till företag.

Ansök om att bli kund genom att klicka på länken och fyll i formuläret här
 

Priser

Alla priser visas exklusive moms. Moms 25% tillkommer på alla priser. 

 

Flera olika betalningsalternativ:
Faktura: Handla mot faktura via Klarna. Om betalning uteblir tillkommer en påminnelseavgift på 50 kronor samt dröjsmålsränta om 26%. Personuppgifter hanters i enlighet med gällande lagstiftning. 

Payson: Med Payson kan du betala med kontokort eller internetbank via en betalningslänk som visas efter att du lagt din order. Mer information finns på www.payson.se

 
Leverans: 
Normal leveranstid är 3-5 arbetsdagar. Vid hög orderingång kan leveranstiden bli längre. 
 
 

Restnotering:
Restnoteringar under 100kr skickas ej. 

 

Leveranssätt:
Din order skickas med Schenker eller vid större försändelser andra fraktbolag.
Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.
 
 

Frakt:
Fraktkostnaden är 149 sek inom sverige.
 
 

Reklamation och returrätt:
Inga returer godkänns utan överenskommelse.
Varor som ska returneras ska vara oanvända i originalförpackning och utan prismärkning. Felfria varor får returneras senast 10 arbetsdagar efter mottagande av order.
Kontakta oss på info@lovehome.se innan du skickar tillbaka varor. 

Vid felaktig leverans, kontakta oss inom 10 arbetsdagar från mottagandet av din order på info@lovehome.se.
 
 

Skador på paket:
Upptäcker du skador på ditt paket ska du omedelbart anmäla detta till fraktbolaget och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet och skadan är av den art att den kan hänföras till transportföretagets hantering, ska du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss på info@lovehome.se.
 
 

Ej uthämtat paket:
Har du beställt men inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket cirka 1 mån, brev 14 dagar) så fakturerar vi dig 350 SEK för vårt arbete med hantering av varorna. 
 
 

Personuppgiftslagen:
Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelse i personuppgiftslagen (PUL).